Byggeskadefondens portal
Via denne portal for boligorganisationer, kommuner, eftersynsfirmaer, administrationsorganisationer og forretningsførere er der bl.a. adgang til ansøgninger om renoveringsordningen, indberetning og læsning af eftersynsrapporter samt udfyldelse af statuskort.

For at benytte portalen skal du:
  • Logge ind med Digital Signatur eller NemId og
  • Være tildelt en rolle
Du kan læse mere om mulige roller og funktioner her.